פתיחת חברה בקפריסין

חברות בקפריסין משמשות בדרך כלל כחברות אם וחברות בת גם אם הפעילות העסקית מתרחשת בקפריסין או מחוץ לה. יחד עם אמנות המס הנרחבות, חברות הרשומות בקפריסין עשויות לספק הטבות מס משמעותיות לעסקים. מס החברות בקפריסין הוא 12.5%, אין מס רווחי הון על מכירת מניות (אלא אם כן החברה מחזיקה בקרקע בקפריסין) ואין מס דיבידנדים על אנשים שאינם תושבי מס. החקיקה בקפריסין מתירה לעורכי דין לרשום חברות בלבד. מדריך זה מסביר את הדרישות ואת התהליך של רישום חברה בקפריסין.

אישור שם חברה:
השלב הראשון לרישום חברה הוא בקשה לשם. בקשת שם בדרך כלל לוקח 3-5 ימי עבודה כדי להיבדק. רשם החברות רשאי לדחות שמות זהים או דומים לחברות קיימות או שמות המרומזים על פעילות בלתי חוקית. כאשר שמות מסוימים מכילים את המילים "ביטוח", "בנקאות", "תיווך" ו"נאמנים" דורשים את הסכמת הבנק המרכזי של קפריסין לפני רישומם.

הגשה לרישום:
לאחר אישור שם החברה, רשם החברות בקפריסין מאפשר הגשת הטפסים הדרושים ותיעוד תומך לרישום חברה. יש לספק לרשם החברות את המידע הבא:

1. מזכר וסעיפי התאחדות
לכל חברה בקפריסין חייב להיות מזכר וסעיפים של האגודה המתארים את הסמכויות והחפצים של החברה ועניינים ביחס לניהולה. עבור סוגים מסוימים של חברות כגון שירותים פיננסיים, נאמן, ביטוח, חברות תיווך קיימות דרישות ספציפיות לתוכן המזכר וסעיפי ההתאגדות. על מנת להכין את התזכיר וסעיפי ההתאגדות של חברה בקפריסין נדרש המידע הבא:
• האובייקטים והפעילויות המיועדות של החברה.
• הסכום והמטבע של הון המניות המורשה וההונפק המוצע של החברה (ברוב המקרים זה 1000 אירו).
• מספר המניות המוחזקות על ידי כל בעל מניות.

2. דירקטורים ומזכירים
חברה בקפריסין עם בעל מניות אחד יכולה להיות אדם אחד להיות דירקטור ומזכיר של החברה. כאשר יש שני בעלי מניות או יותר, אז המזכיר והמנהל של חברה חייב להיות אנשים שונים. לחברות ציבוריות חייבות להיות לפחות 2 דירקטורים. אנו מספקים דירקטורים ומזכירות מועמדים על פי בקשה. מטעמי מיסוי לחברות בקפריסין יש דירקטורים ומזכירות קפריסאים. עם זאת, אם הבעלים של חברה רוצה למנות דירקטור / ים משלה ומזכיר אז המידע הבא צריך להינתן:
(ט) אנשים הפועלים כדירקטור/ מזכיר:
עותק של דרכון, הוכחת כתובת (חשבון שירות מיום 3 החודשים האחרונים), קורות חיים, טופס מידע אישי.
(ii) ישות משפטית הפועלת כדירקטורית/ מזכירה:
הוכחת התאגדות החברה (לאחרונה ושליח), הוכחת בעלי מניות מזכירי דירקטורים בחברה ומשרד רשום (לאחרונה ושליח), עותק של מזכר וסעיפי התאגדות (שליחים), עותק דרכון והוכחת כתובת (חשבון השירות האחרון) עבור כל מזכיר דירקטור ובעל מניות, טופס מידע חברה.

3. בעלי מניות והון מניות
חברה בקפריסין חייבת להיות בעלת מניות אחת לפחות, חברה פרטית (חברה שמניותיה אינן נסחרות בבורסה, כלומר בבורסה) אינה יכולה להכיל יותר מ-50 בעלי מניות. אין הגבלות על הלאום של בעלי המניות או על המטבע של הון המניות של החברה. בדרך כלל, לחברות פרטיות יש הון מניות מורשה מינימלי בחברה של €1.000.

4. כתובת רשומה / משרד
לחברה חייבת להיות כתובת משרד רשומה בקפריסין. הרשומות הסטטוטוריות של החברה חייבות להישמר שם.

התקופה הדרושה לרישום חברה
בדרך כלל זה לוקח בערך 8 – 10 ימים לרשום חברה בקפריסין. עם זאת, עבור אנשים ממהרים אנו מציעים את האפשרויות הבאות:
• שמות חברה שאושרו מראש: שימוש באחד מהשמות המאושרים מראש שלנו מאפשר רישום חברה תוך 3-5 ימי עבודה.
• שימוש בחברה רשומה מראש (מחוץ למדף). יש לנו חברות רשומות מראש עם תאריכי רישום שונים וללא פעילויות קודמות שניתן להשתמש בהן מיד.

תשואות שנתיות ודו"חות כספיים
כל חברה הרשומה בקפריסין חייבת להכין דוחות כספיים מדי שנה על בסיס תקני דיווח פיננסי בינלאומיים ולבקר אותם על ידי מבקר מוסמך עצמאי מורשה. חברה בקפריסין חייבת להגיש את החשבונות המבוקרים והתשואה השנתית שלה בתוך 18 חודשים מיום התאגדותה לרשם החברות. לאחר מכן הם חייבים להיות מוגשים מדי שנה. החשבונות המבוקרים מוגשים גם למחלקת מס הכנסה. יש להגיש את התשואה השנתית לרשם החברות בתוך 14 יום מיום כינוסה הכללי השנתי של החברה, אשר לא יאוחר מ-15 חודשים מיום התשואה השנתית האחרונה.

1. התאגדות חברה בקפריסין
עלויות רישום החברה בקפריסין מורכבות מהעמלות המקצועיות והתשלומים (אגרות המשולמות לרשם החברות). ההחזרים משתנים בדרך כלל בין €650 – €1000.

2. תחזוקה
עלויות אחזקת חברה בקפריסין מורכבות גם מעמלות מקצועיות ותשלומים ששולמו. העמלות המקצועיות המשולמות כוללות את אלה עבור שירותים מועמדים, שמירת ספרים וביקורת של חשבונות. ההוצאות האחרות כוללות עלויות לעובדים וכן את העלויות השנתיות הבאות לרשם החברות בקפריסין:
היטל שנתי בסך €350; ו-40 אירו דמי דו"ח שנתיים.

לשאלות נוספות אנא צרו עימנו קשר 

לתיאום סיור נכסים בפאפוס

סגרתם טיסה ומלון בפאפוס?

מצויין!

לכל הטיולים היומיים והאטרקציות לחצו: